با سلام خدمت همه دوستان.

در پیوند زیر، تاریخچه ای در مورد جسم قوری قرار گرفته در نرم افزار 3Ds MAX قرار گرفته است. بنابر این تاریخچه است که در بیشتر آموزشهای نرم افزار به جای ترسیم اجسام دیگر، از این جسم استفاده میشود.

قوری یوتا، قوری نیوول

http://www.parsnikoo.bravehost.com/archive/teapot.htm