حتی در نظام سیاسی آن زمان در زمان هخامنشیانمجلس اشراف وجود داشته که پادشاه را انتخاب می کرده (توضیح شخصی: این گفته در این حد حقیقت ندارد و اشراف تنها برای مشورت شاه و تایید شاه جدید به نزد شاه رفت و آمد داشته اند)، بهترین دومکراسی زمان اشکانیان بوده که مجلس عامه و مجلس مهستان داشته اند حتی پادشاه را مجلس مهستان انتخاب می کرده، در زمان اشکانیان نوعی آزادی عقیده بود که اعتقاد به مهر و اهورامزدا و آناهیتا جایز بود در حالی که ساسانیان تنها یک دین را جایز می شمردند. با این حال تمام کشورها دوران صعود و نزول داشتند.

در همه گفته های زرتشت زنها و مردها برابرند، یکسان پند می دهد که حرفهای من را بشنوید و خودتان راهتان را انتخاب کنید. " درود بر فروهر پاک همه مردان و زنان ایران زمین" تفاوتی بین مردان و زنان در نیک کرداری نیست. اسطوره سازی در تفکر ایرانی خود دلیلی بر این مدعاست. زن و مرد هر دو از یک ساقه همسان ریواس در مهرروز مهرماه روییده اند و به صورت انسانی در آمده اند. بدین رویه، در بین 20 جشن ایرانی، جشن اسفندگان، جشن بزرگداشت مادران و زنان بوده است. در اساطیر ایران باستان، اسفندار مز نماد عقل و بردباری فرشته نگهبان زمین و حامی زنان خردمند و پارسا است.

 

********

 

8 مارس روز شاخه های گل میموزا و سالروز 2 قرن مبارزات زنان جهان و به ویژه کشورهای پیشرو می توانست به یک گزارش در مورد مسائل فمینیستی یا تاریخچه ای از سالها فراز و فرود در به دست آوردن حقوق انسانی نیمی از ساکنان کره زمین و پاک کردن سیطره تفکر مرد سالارانه خلاصه شود. اما دو دختر بسیار جوان خوشرو با روسریهای رنگی و رنگهای زیباتر چهره شان که در یکی از مراکز خرید غرب تهران پشت ویترین لباسهای خارجی، آرزو می کردند ای کاش ایرانی نبودند، مرا واداشت تا برایشان از ریشه هایی بنویسم که فراموش می شوند اما هنوز هستند پس به یاد آورده می شوند.

 

 

نویسنده این مقاله سرکار خانم مهری حقانی می باشد.

بدین وسیله از ایشان به واسطه این تحقیق و مقاله تشکر می شود.

پایان