جهت دستيابي و شناخت تمدن و فرهنگ گذشتگان مي‌توان به نوشته‌هاي مورخان مراجعه نمود . اما آثار به جا مانده از دوران مختلف نيز زبان گويا و سند ارزنده اي از فرهنگ، تمدن و باورها و اعتقادات و بسياري از مسائل گذشتگان مي‌باشد. مي‌دانيم كه گذر زمان به همراه خود بسياري از مسائل را كهنه وپاره‌اي از آنها را منفور و باعث فراموشي بسياري از امور مهم مي‌گردد. اميد است كه هيچ ملتي با پذيرفتن فرهنگي جديد و با گذر زمان هويت و مليت خود را از دست ندهند. اگر در فرهنگ عامه هر ملتي توجه به پيشينه فرهنگي و تمدن نهادينه گردد بي گمان محرك قوي و مستحكمي را براي پيشرفت و معرفي انتخاب كرده‌اند. انديشيدن به پيشينه فرهنگي و هنري گذشتگان علاوه بر بيدار ساختن ضمير داخلي انسان مي‌تواند زمينه‌هاي  فرهنگي، اقتصادي و پژوهشي ارزنده‌اي را نيز دربرداشته باشد. ما در پيكره يك تمدن قوي و كهن گنجانده شده‌ايم كه مي‌بايست به بهترين نحو ممكن در راستاي امور محوله گام‌هايي استوار برداريم، هركس با نوع تخصص خود اين چرخ تمدن را به حركت در مي‌‌آورد چرخي را كه بزرگ مردان و شاه زناني با غروري كوبنده آن را چرخانيده‌اند تا هم اكنون به ما رسيده است و حال با دستان من و شما در حركت است بايد با پويايي و درايت و هوشياري بي‌مانندي پيش بريم كه گاهواره تمدن ايران زمين همچون گذشته الگوئي براي سايرين باشد. و اين مهم بدون رعايت سه اصل كهن ايران باستان گفتار نيك، كردار نيك، پندار نيك ميسر نمي‌گردد. و باز هم تأكيد مي‌كنم كه ما با شناخت و معرفي فرهنگ وتمدن گذشته مي‌توانيم فرهنگ و تمدن جديدي را كه كاملتر است معرفي و حاكم نمائيم و اگر در راستاي معرفي فرهنگ جديد بخواهيم به تخريب و يا تضعيف فرهنگ گذشته خود بپردازيم نه تنها در هدف خود موفق نمي‌شويم بلكه خفقان و تراژدي تلخي را تكرار مي‌كنيم كه پادشاهان قاجار بر گرده تاريخ اين ديار هميشه جاويد گذاشتند. و فضايي را ايجاد كرده‌ايم كه علاوه بر جلوگيري از پيشرفت باعث ركود فرهنگي و نفوذ فرهنگ‌هاي ناهماهنگ و ناهمگن با فرهنگ اصيل مان مي‌گردد. و  در گذر زمان ما را به عنوان نسلي خود فروخته، خود باخته، ناشكيبا شناخته و در نزد پرودگار بزرگ شرمسار مي‌گرديم . آري  به راستي كه با نگاهي به گذشتگان انسان بايستي به خود بيايد و همانطور كه مي‌بينيم خداوند بزرگ در كلام الله مجيد با اشاره به سرنوشت گذشتگان مارا ارشاد و راهنمايي و  بيدار مي‌سازد و اين اصل را ما بندگان او بايد بياموزيم كه سير تحول و تكامل تكويني است و بدون در نظر گرفتن گذشته نمي‌توان پيشرفت نمود. 

اصل حفاظت و نگهداري از آثار گذشتگان در همه جاي اين كره خاكي مرسوم است و اصول بين‌المللي نيز در راستاي حفاظت، مرمت و معرفي آثار و ابنيه تاريخي و فرهنگي تدوين، تصويب و ارائه گرديده است. كه متناقض هيچ نوع تفكر و استدلال عقلاني در راستاي اين امور نيست. و به مسائل با ديدي جامع و گويا نگاه شده است. لذا در راستي نجات بخشي، حفاظت و مرمت بناي ملقب به گور دختر مطابق با قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي اقداماتي صورت گرفته است كه مشروح عملكرد صورت گرفته را بدين گونه ارائه مي‌نمائيم.

 

 

سرپرست تيم نجات بخشي، مرمت و حفاظت بناي ملقب به گوردختر

دکتر حسن راهساز

 

پارس نیکو