ترجمه کامل قرآن کریم را در اختیار هم میهنان عزیز قرار می دهم.

با قابلیت جستجو و چاپ آن. به همراه تفسیر آیات که در پرانتز می آید.

آدرس فایل:

http://parsnikoo.bravehost.com/archive/tarjomeQuran.htm

از کلیه عزیزان التماس دعا دارم.

سعید نیکو