سلام.

قصد دارم تا در روزهای آینده مطالب با ارزشی رو از "کتابخانه تاریخی" دیودور سیسیلی در اختیار دوستان قرار بدم. به زودیکار خودمون رو با معرفی این تاریخ نویس شروع خواهیم کرد .

در خلال کتابخانه تاریخی دیودور، از کتاب "تاریخ ایران باستان" نوشته "پیرنیا" نیز مطالبی رو ارایه خواهیم داد.

سپس گریزی به کتاب "امپراطوری هخامنشیان" نوشته "پیر بریان" زده و جدیدترین اصلاحات اون رو بررسی خواهیم کرد.

از کتاب "از زبان داریوش" نوشته "پروفسور ماری کخ" نیز مطالبی رو عنوان خواهیم کرد.

در خلال کلیه مطالب، اصلاحات رو با توجه به کتاب " راهنمای مستند تخت جمشید" نوشته مرحوم دکتر شهبازی، و همچنین کتب مربوط به مرحوم علی سامی، درج خواهیم کرد.

 

البته احتمالا پستها با تاخیر خواهند بود و دلیل اون هم اینه که تایپ و گاها ترجمه برخی مقالات وقتگیر هست.