عید سعید فطر بر همه مسلمانان جهان مبارک و فرخنده باد.