مهرگان، روز مهرورزی به مردم و به خصوص به معشوق، عید کهن ایرانیان، روز شادی و عشق در ایران زمین

بر تمامی مردم پارسی زبان جهان مبارک و فرخنده باد.

بیاییم مهرگان را پاس داریم تا والنتاین جانشین آن نگردد.

١٠ مهرماه تا ۱۶ مهرماه روز جشن بزرگ مهرگان است. بیاییم این روز را پاس داریم با تقدیم شاخه ای گل به عزیزترینمان مهر پاک ایرانی را به انها هدیه دهیم.

قلبقلبقلب