عبداله نوری که وزیر کشور آقای محمد خاتمی بوده است خواسته است که رسیدگی به انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. حتما همگی به یاد دارید و هنوز فراموش نکرده اید که رئیس این مجمع هنوز آقای رفسنجانی است. دیگه دلیل از این روشنتر که علنا میخوان همه چیز را به دست بگیرند و هر کار که دوست دارند بکنند. گرچه الان هم با گرفتن امتیازات زیاد اقتصادی و سیاسی، حسابی بارشون رو بستند.