با وجودتمام جو سازیها بر علیه اقدامات دیپلماتیک و روابط خارجی آقای احمدی نژاد، اما میبینیم که این اقدامات آنچنان بوده است که ایران را در صحنه جهانی نه به عنوان یک گربه ملوس بی آزار که هر زمان که بخواهند با آن بازی کنند و هر وقت که نخواهند او را برانند، بلکه به عنوان یک قدرت منطقه، شناخته شود. ایندر حالیست که در کشورهای خاور میانه آقای احمدی نژاد محبوب ترین قهرمان اسلامی پس از سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان است. این حس احترام را کسانی که به کشورهای عربی سفر کرده اند، حتی کشور عربستان، می توانستند از رفتار و برخورد مردم آنها به خوبی به این مسئله پی ببرند.

قدرت ایران در حدی بود که آمریکا و فرانسه خود را ناگزیر به ایجاد ارتباط با ایران می دانستند. باراک اوباما در سخنرانی خود در مصر از دیپلماتهای ایرانی دعوت کرده بود و همچنین چندین دعوت نامه نیز برای دیپلماتهای ایرانی جهت شرکت در جشن استقلال ایالات متحده آمریکا، صادر شده بود. اما با اظهار فضل بسیاری از هموطنان در اعتراضات خیابانی و ارسال سیل وار فیلمهای این درگیریها به کشورهای خارجی که برای بسیاری از جوانان مایه مباهات و افتخار شده بود، اکنون ایران در نزد افکار عمومی جهان تبدیل به شیر بی دندانی شده است که از روی بی حوصلگی هر از چند گاهی غرشی بی اثر میکند و خاموش میشود. این درگیریها باعث شد تا زبان کشورهایی که در این مدت ۴ سال ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ به حساب می آوردند، بر روی دولت باز شود و دولت اقتدار قبلی خود را به کلی از دست بدهد. بر همین اساس، وازرت خارجه آمریکا دعوتنامه های خود را که به دیپلماتهای ایرانی جهت شرکت در مراسم استقلال آمریکا داده بود، باطل کرد. محبوبیت ایرانیها در کشورهای عربی نیز به شدت کاهش یافته و ایران به نقطه صفر بازگشته است که دوباره برای رسیدن به آن اقتدار باید سالهای سال تلاش کرد و دیگر نتیجه به آن شکل نخواهد شد. لازم است به واسطه دستاوردی اینچنین عظیم!!! و غرور آفرین!!! به دوستانی که بی مهابا در راه سرافرازی ایران به خیابانها ریخته و اظهار وجود کرده اند، صمیمانه تبریک بگویم.!!!!

گفته میشه عربها تا شکمشون سیر باشه صداشون در نمیاد پس باید همیشه شکمشون رو سیر نگه داشت، اما امروز میخوام بگم تمام اون کسانی که ادعای ایرانی بودن میکنند کاملا فرهنگ عربی دارند و خودشون خبر ندارند. ایرانیان کسانی بودند که صورت خودشون رو با سیلی سرخ نگه میداشتند ولی هرگز استقلال و سرافرازی و غرورشون رو نابود نمی کردند. اما مردم امروز این سرزمین تنها به واسطه بازیچه شدن به دست چند سیاستمدار از خدا بی خبر، فریب آمار و ارقام رو خوردند. اونها فراموش کردند کسانی که نمودارهای ٢۵ درصد تورم رو به مردم نشون میدادند و به حال سفره های مردم دل میسوزوندند، در طی این ۴ سال انبارهای کارخانه هار و پر می کردند و اجناس رو بیرون نمیدادند، با ساخت و پاخت و تبانی قیمتها رو بال می بردند تا در همچین روزی از اون استفاده سیاسی کنند. آنروزهایی که انبارهایشان پر بود و سفره مردم خالی،‌آیا دلشان به حال این مردم نمی سوخت؟ آن روزهایی که گوشت را در سردخانه ها نگه میداشتند و می گفتند که هیچ نداریم، شکر را انبار کرده بودند و از کشاورزان چغندر نمی خردیدند و کارخانه ها را تعطیل کرده بودند، دلشان به هال سفره های خالی مردم نمی سوخت؟ وای که مردم سرزمین من چقدر ساده دل اند.