کتزیاس (Ctesias) طبیب و مورخ یونانی. وی حدود سال 444-443 پ م در کنیدوس، واقع در جنوب باختری آسیای صغیر به دنیا آمد. سرزمین کنیدوس به خاطر داشتن طبیبان حاذق معروف بوده است. تردیدی نیست که کتزیاس به عنوان اسیر به دربار ایران وارد شد، اما زمان اسیر شدنش مشخص نیست. به نظر میرسد که تیسافرن، خشترپاون هخامنشی، وی را در هنگام جنگ با کاریه (سال 415 پ.م) که در مجاورت کنیدوس است، اسیر کرده و به دربار اردشیر دوم آورده باشد. کتزیاس به مدت 17 سال از سال 415 تا 398 پ.م به عنوان پزشک مخصوص دربار خدمت کرد. پس از بازگشت به میهن خویش شروع به نوشتن آثاری کرد که مهم ترین آن ها پرسیکا (Persicae) مشتمل بر 23 کتاب و اندیکا (Indicae) هستند. او در پرسیکای خویش تصریح میکند که قصد دارد بسیاری از عقیده های باطل و اشتباه یونانیان نسبت به پارسیان و آداب و سنن شان را اصلاح کند و هرودوت را به خاطر دروغ پردازی بسیار، نکوهش میکند، ولی به وعده ی خویش جامه عمل نمی پوشاند و تصویری واقعی و روشن از امپراتوری هخامنشی به دست نمی دهد. اسناد کهن بابلی و مصری نشان میدهد که کنزیاس همواره اخبار را جعل می کرده است. ار آثار کتزیاس قطعات اندکی برجای مانده که جاکوبی، مورخ بزرگ آلمانیی آنها را در اثر خویش گرد آورده است.