مرکز ملی مقاوم سازی ایران در ادامه فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی خود در نظر دارد با همکاری مهندسین مشاور سازه آزمون فولاد برگزار نماید:

سمینار تخصصی طراحی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی
تهران، دانشگاه صنعتی شریف – 12 آذر ماه 1388

موضوعات و سخنرانان:

 • ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی
  دکتر بهرخ حسینی هاشمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 • روشهای نوین در طراحی اتصال تیر به ستون دوبل
  دکتر اردشیر دیلمی،عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • روشهای بهسازی لرزه ای سازه های فولادی به کمک افزایش شکل پذیری
  دکتر مهدی زهرایی،عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • ارزیابی کمی و کیفی جوشکاری در سازه های فولادی و ارائه راهکارهای آن
  مهندس امیر قاسمی، عضو انجمن علمی جوش و مرکز ملی مقاوم سازی ایران

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت مرکز ملی مقاوم سازی ایران مراجعه نمائید.

شایان ذکر است درخواست امتیاز این سمینار جهت ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال بررسی می باشد.نشانی دبیرخانه سمینار: تهران ، بزرگراه شهید بابایی، شهرک امید، ویلایی 8، مرکز ملی مقاوم سازی ایران

تلفن های تماس: 77056280 – 77070154 – 77070155