دیودور سیسیلی Diodore sicile

دیودور سیسیلی مورخ هم عصر ژول سزار (100-40 پم) و آگوست (63 پ م – 14م) و نویسنده کتابخانه تاریخی است. دیودور در شهر اژیریون (Agyrion) چشم به جهان گشود. شهر اژیریون در سرزمین سیکول (Sicule) درون سیسیل و در غرب آتنا (Etena) واقع است. تنها اشاره ای که در تاریخ به این شهر شده تنها زاده شدن دیودور در این شهر است.تاریخ دقیق مرگ و تولد دیودور معلوم نیست. وی احتمالا در سال 90 پم به دنیا آمده است. این زمان تقریبی از تاریخ سفر مطالعاتیش به مصر 57-56 پ م استنتاج میشود. درباره تاریخ وفات او نیز باید به حدس و گمان توسل جست. آخرین رویداد تاریخی که دیودور به آن اشاره کرده است، ایجاد مهاجر نشین رومی در تورومنیون (تائورمین) توسط اکتاویوس است که احتمالا به سال 36 پ م باز میگردد. بنابراین میتوان گفت که او تا سال 30 پ م در قید حیات بوده است، زیرا در آنچه از اثرش بازمانده، هیچ اشاره ای به پیروزی اکتاویوس بر آنتوان در اکسیوم و پیامدهای سیاسی این رویداد نشده است. آگهی ما درباره زندگی دیودور بسیار اندک و محدود است، این هم از شوخیهای تاریخ است که درباره حیات کسی که تاریخ جهان ار نوشته است،تاریخچه ای وجود ندارد.

/ 3 نظر / 26 بازدید
من

چقدر نظررررررررررر[نیشخند]

من

البته من استفاده کردم. ممنون

پرستو

سلام موفق باشید. یکی از زمینه هایی که به رشته ام مربوطه مطالعه زبان اقوام مختلف. هروقت سر این کلاسم یا دارم اون درس را میخونم به یادتون میافتم. درس خیلی خیلی شیرینی هست با یه استاد عالی من واقعا لذت میبرم. پاینده باشید.