نتیجه و تعداد رای اعتماد مجلس به وزیران دولت دهم

                           حاضرین    موافق    مخالف    ممتنع

سوسن کشاورز           286      49        209        28    آموزش وپرورش
رضا تقی پور                286     197       62          27    ارتباطات و فناوری اطلاعات
حیدر مصلحی              286     194       67          25    اطلاعات
شمس الدین حسینی   286     224        41          21    امور اقتصادی و دارایی
منوچهر متکی              286     173        79         34    امور خارجه
مهدی غضنفری             286     158      91          37    بازرگانی

مرضیه وحیددستجردی    286    175       82    29    بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
محمد عباسی               286    163      83    37    وزیر تعاون
صادق خلیلیان               286    200      54    32    وزارت جهاد کشاورزی
مرتضی بختیاری             268    225      36    23    دادگستری
احمد وحیدی                 286    227      54    5    دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
حمید بهبهانی               286    167      83    33    راه وترابری
خانم فاطمه آجرلو           286    86       181    29    رفاه وتامین اجتماعی
علی اکبر محرابیان         286    153      103    27    صنایع ومعادن
کامران دانشجو              286    186      75    25    علوم تحقیقات و فناوری
محمد حسینی              286    194      61    31    فرهنگ و ارشاد اسلامی
عبدالرضا شیخ الاسلامی  286    193     63    30    کار و امور اجتماعی
مصطفی محمد نجار         286    182     75    25    وزارت کشور
علی نیکزاد ثملین           286    219      40    27    مسکن و شهر سازی
سید مسعود میر کاظمی  286    147      117    19    نفت
محمد علی آبادی            286    137      117    32    نیرو

/ 0 نظر / 27 بازدید