آیات اعظام، نامه اعتراض آمیز نسبت به عملکرد میرحسین موسوی به او نوشتند

بنابر گزارشهای رسیده چند تن از آیات اعظام نسبت به عملکرد آقای میر حسین موسوی در اظهار نظرهای جنجالی که باعث ایجاد آشوب در بین مردم شده است، اعتراض خود را در قالب نامه ای به او ابراز کزدند. بر خلاف اعتقاد بسیاری از طرفداران آقای میر حسین موسوی، آیات اعظام هرگز از عملکرد نا بخردانه او در آشوبهای اخیر هواداری نکرده اند و آن را نیز محکوم کرده اند.

/ 0 نظر / 21 بازدید