مشايي: چرا منشور كوروش را آيت خدا ندانيم؟

مشايي: چرا منشور كوروش را آيت خدا ندانيم؟

از منشور كوروش در موزه ملي ايران سخن مي‌گفت، اظهار داشت: امروز براي ملت بزرگ ايران روزي با غرور و افتخار است؛ براي مردم و زناني كه در سراسر تاريخ به نيكي شناخته شده‌اند و به زيبايي سيرت و صورت شهره آفاق هستند؛ ملت بزرگي كه از اصلي‌‌ترين پايه‌گذاران تمدن بشر و آشكاركننده حكمت متعالي آفرينش و خلقت و پاسدار ارزش‌هاي كثير الهي و انساني است و به خوبي‌ها در تاريخ صحه گذاشته و نيكي‌ها را در عمر دراز خود پاس داشته و امروز همان پرچم كه از ديرباز به فراز‌آورده را ‌در سراسر دنيا به اهتزاز درآورده است.

وي افزود: بايد تبريك گفت به واسطه اينكه اين اجتماع ارزشمند و گرامي براي ارج‌گذاري، ارزشمندگرايي،‌ زيباگرايي، انسان‌گرايي و بالاخره جمع همه خوبي‌ها و نيكي‌ها يعني خداگرايي در اين محفل صميمي و شكوهمند گرد هم جمع آمديم.

رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: امروز بار ديگر همه بر ارزش‌هايي تأكيد مي‌كنيم كه حقيقت گوهر انسان را به عنوان اشرف مخلوقات خدا مورد توجه قرار مي‌دهد؛ موجودي كه نه براي جنگ و ستيز و كشتار و غارت و فخر فروشي و توسعه منافع شخصي، گروهي و قومي كه براي نشان دادن ظرفيت‌هاي الهي وجود خود آفريده شده است.

* منشور كوروش امروز بيش از همه تاريخ ذي‌قيمت است

مشايي با اشاره به قدمت تاريخي منشور كوروش به 500 سال قبل از ميلاد مسيح يادآور شد: امروز با وجود گذشت بيش از 2500 سال نه تنها ارزش و قيمت منشور كوروش در صحنه بين‌المللي و جامعه جهاني كم نشده بلكه شايد امروز بيش از هميشه تاريخ ذي‌قيمت است و شايد امروز بشريت بيش از هر زمان تاريخ به توجه و عنايت به مفاد آن محتاج است.

وي آنچه موجب بزرگ و قيمتي شدن منشور كوروش مي‌شود و از آن گوهر مي‌سازد را توجه به ارزش‌هاي اصيل الهي و انساني ‌كه ريشه در آسمان دارد و در زمين گرامي داشته مي‌شود،‌ دانست و ‌ادامه داد:‌ ايرانيان از ديرباز اينگونه بودند كه سر به آسمان داشتند و در زمين به نيكي و استواري گام برمي‌داشتند و امروز منشور كوروش مايه فخر و مباهات هر انساني و هر از قوم، قبيله، نژاد‌ و سرزمين‌ است كه به ارزش‌هاي الهي و انساني افتخار مي‌كند.

به اعتقاد مشايي، گرايش به خوبي‌ها و نيكي‌ها انسان را به ارزش‌گذاري به منشور كوروش و مفاد ماندگار تاريخي آن ملزم مي‌كند.

* ملت بزرگ ايران جز خير و صلاح براي ملت دنيا هيچ نمي‌خواهد

وي با بيان اينكه مفاد منشور كوروش زيبايي‌هاي فراواني را از ابعاد و جهت‌هاي مختلفي در خود جمع كرده است، تأكيد كرد: جامعه بشري امروز محتاج آن است كه اين سند تاريخي را نصب‌العين قرار داده و بر مبناي آن براي توسعه و ثبات‌ صلح، امنيت،‌ دوستي، عشق و محبت برنامه‌ريزي كند.

رئيس دفتر رئيس جمهور خاطرنشان كرد:‌ ملت بزرگ ايران افتخار تاريخي خود را مرور مي‌كند و از اين مرور براي پيگيري مأموريت‌هاي بزرگ تاريخي خود غرور ذخيره مي‌‌كند و ملت‌هاي دنيا بدانند كه ملت بزرگ ايران جز خير و صلاح براي ملت دنيا هيچ نمي‌خواهد.

* بزرگ شمردن "ايران " امروز تكليف تاريخي مردان و زنان ايراني است

مشايي نام ايران و ايراني را قرين معرفت، محبت دانست و تعقل، خردورزي، فلسفه، عشق، ولايت، عرفان، ادب، شعر، نغزگويي و غزلسرايي را صفت مميزه ملت ايران توصيف كرد و ادامه داد: بزرگ شمردن "ايران " امروز تكليف تاريخي مردان و زنان ايراني است اما اين تعظيم و تجليل و تكريم نه از پي آن است كه ايرانيان فخري به غير خود بفروشند، چرا‌كه زمانه تظاهر به قوم و قبيله گذشته و مردمان جهان در پي هويت مشترك انساني، الهي جهاني هستند، بلكه مقصود آن است كه با اين تجليل و تكريم اين مأموريت تاريخي به درستي شناسانده و درك شود و مسئوليتي كه بايد براي پيگيري اين ماموريت بزرگ احساس شود، احساس شود.

وي تاكيد كرد: امروز ملت بزرگ ايران قصد تفاخر ندارد بلكه مي‌خواهد از گذشته زيبا و جلوه‌هاي ماندگار و تاريخي خود براي اثبات ارزش انسان و انديشه‌هاي روشن الهي سندي بسازد.

رئيس دفتر رئيس جمهور منشور كوروش را سند رفاه، آزادي اعتقادات ارزشمند آسماني و توليدي،‌ الزامات انساني و بشري، ضرورت مبارزه با ستم، گسترش عدالت همه‌جانبه و تعظيم و تكريم نفس انسان با الغاي برده‌داري توصيف كرد و گفت: هركدام از اينها مي‌تواند منشور كوروش را به يك سند ماندگار براي همه تاريخ تبديل كند و ما به عنوان يك ايراني و يك انسان در هر جاي جهان به اين ميراث پايدار تاريخي ايران افتخار مي‌كنيم.

* براي زيارت جمال خداوند بايد جمال انسان را زيارت كرد

مشايي با بيان اينكه هميشه تأكيد كرده‌ايم خداوند وقتي تكريم و تجليل مي‌شود كه انسان تكريم و تجليل شود،‌ خاطرنشان كرد: انسان است كه جلوه‌هاي عظمت و شكوه خداوند را به نمايش مي‌گذارد؛ اگر بخواهيم علم خدا را ببينيم بايد علم انسان را ببينيم و اگر بخواهيم جمال الهي را زيارت كنيم بايد جمال انسان را زيارت كنيم؛ انساني رسته از خودخواهي‌ها و بندهاي نفس كه عظمت خدا در او متجلي شده و در رأس آنان و نقطه اوج اين انسان انبياء و اوصياء الهي و در ستيغ قله‌ها "انسان كامل " است.

وي همچنين تصريح كرد: درس گرفتن امروز ‌از منشور كوروش بسيار بزرگتر از فرصت‌هايي است كه در گذشته براي درس‌آموزي وجود داشت.

* چرا منشور كوروش را آيت خدا ندانيم؟

رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره با اينكه هزار و 300 سال پيش منشور كوروش ظاهر و كشف شد و 2400 سال از فنا محفوظ ماند، اظهار داشت: چرا اين را آيت و نشانه خدا ندانيم؟ اگر جسد فرعون باقي مي‌ماند تا نشانه‌اي براي عبرت آيندگان باشد، چرا اين منشور را نشانه‌اي ندانيم كه آري مرد و زن! امروز بعد از 2 هزار سال پس از ميلاد مجدداً در رفتار و گفتار، ‌منطق، مرام، انديشه‌ها، كردار و عمل خود ‌بازنگري كنيد.

مشايي با بيان اينكه آزادي بسيار ذيقيمت است و بدون آن هيچ نمي‌تواند نجات‌بخش باشد، گفت: مهمترين ارزش‌هاي معنوي و الهي در دامن آزادي است كه موجبات شكوفايي انسان را پديد مي‌آورد.

وي اضافه كرد:‌ دين در منطق و تفكر اهل بيت جز محبت نيست و منطق، اصالت بر دوست داشتن است و فقط زماني موضوعيت دارد كه محبت و عشق در مخاطره باشد و فرصت‌هاي عشق ورزيدن از انسان‌ها ستانده شود.

* بازگشت به منشور كوروش امروز بسيار بسيار ضروري است

رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: امروز منشور كوروش سند آشكاري براي انسان‌هاي امروز جهان است كه بدانند اگر در 2500 سال پيش اين انديشه بزرگ براي اجتماع بزرگ انساني يك ضرورت تمام بوده، امروز كه جامعه جهاني را قابل تحقق مي‌دانيم و انديشه هويت جهاني قابل فهم و درك است و نظام واحد جهاني قابليت تحقق دارد، بازگشت به اين انديشه بسيار بسيار ضروري است.

مشايي افزود: امروز بايد ادبيات مسلط جهاني در حوزه سياست و مديريت درس بياموزد و خود را در جهت الغاي انديشه‌هاي شيطاني و نفساني و ابراز و ابرام بر آشكار ساختن و تحقق انديشه‌هاي رحماني اصلاح كند.

* انديشه، مرام و ادبيات كوروش از جنس پيامبران بوده است

وي با بيان اينكه منشور كوروش منشوري است كه درس انسانيت مي‌دهد و برخي از علماي بزرگ گفته‌اند كه كوروش پيامبر بوده است، تأكيد كرد:‌ ‌البته من در مقام اثبات يا نفي اين موضوع نيستم، اما آنچه مي‌توان در مقياس حداقلي بر آن تكيه كرد و تأكيد داشت، اين است كه انديشه و مرام و ادبيات كوروش از اين جنس بوده است و اميدوارم اين فرصت براي ملت بزرگ ما به‌خوبي قدر شناخته شود و مورد قدرداني قرار بگيرد.

رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اينكه ملت بزرگ ايران مأموريت بزرگي بر عهده دارد، تاكيد كرد: ‌‌اگر ملت ايران معتقد باشد كه بايد مثل هميشه پاسدار اصيل الهي و انساني باشد، بايد جايگاه خود را به خوبي بداند.

* مصمم هستيم كه ايران مقتدر، قوي، سالار و سرور باشد

مشايي انقلاب بزرگ اسلامي ايران را نفي تغيير و تبعيض و اثبات ارزشمندي ملت بزرگ ايران دانست و گفت: انقلاب اسلامي امروز در آغاز چهارمين دهه خود‌ در شكوفايي انديشه‌هاي انساني و الهي اسلام و در آغاز حركت جديد و فصل نوين ايرانيان سرافراز، مؤمن و شريف يك فرصت طلايي شناخته مي‌شود و ما مصمم هستيم كه ايران مقتدر، قوي، سالار و سرور باشد و به دنيا نشان بدهيم كه اقتدار ملازمه ظلم و ستم نيست، بلكه عشق با اقتدار زيباست وگرنه شايد لبخند ضعفا رشوه تلقي شود و علامت ترس باشد. بايد قوي بود و پايدار اما فراموش نكنيم كه اين اقتدار و قدرت فقط و فقط براي توسعه معرفت، محبت و عشق قيمت دارد.

وي در پايان از حميد بقايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و مك گريگورن رئيس موزه بريتانيا به دليل بازگشت منشور كوروش به ايران ‌تشكر كرد و به احمدي‌نژاد به اين دليل كه دولت وي امروز در عرصه‌هاي مختلف از جمله فرهنگ و سياست، ملي، منطقه‌اي و جهاني به نيكي اثرگذار است و دولت دهم كه حوزه فرهنگ و هنر را به‌عنوان اولويت خود انتخاب كرده امروز در كارنامه خود يك كار بزرگ ديگري را به ثبت رسانده است، تبريك گفت.

/ 0 نظر / 30 بازدید