محمد نوری زاد هم روی اصلی خود را نشان داد

محمد نوری زاد که یکی از گویندگان تلویزیون در دوران جنگ تحمیلی بود و پس از آن سعی در ساخت سریالهای تلویزیونی کرد، پس از سالها نقاب به چهره زدن و خود را همراه نظام اعلام کردن، با دیدن وضعیت موجود و کوتاه شدن دست حاجیان ریش دار و نان به نرخ روز، نقاب از چهره برداشت. وی که با ساخت سریالهایی عملا آبروی سریال سازی در کشور را زیر سوال برده بود و خود یکی از عوامل سفارش شده موجود در صدا و سیما بود، با کنار گذاشته شدن از قدرت، شروع به اعتراض کرد تا نشان دهد چگونه این حکومت و فعالیت در ظاهر یک فیلمساز انقلابی را ارثیه پدری خود می پندارد. او که از خود را از جمله محافظه کاران دو آتیشه معرفی کرده بود و از همین طریق آثار آبکی خود را به خورد مردم میداد، یکی از مخالفین صحبت با رسانه های بیگانه بود. اما اینک که دیگر آب به آسیاب او نمیریزد، اقدام به مصاحبه با رادیوهای بیگانه کرده و شدیدا مواضع قبلی خود را نفی میکند تا بلکه بتواند از این راه خود را در جمع بزرگان حزب اصلاح طلب جای دهد. وی در مصاحبه خود با رادیو فردا به این موضوع اشاره میکند که نظام میخواهد با ریختن خون جوانان به بقای خود ادامه دهد!!! این درحالیست که جناحهای معلوم الحال پیش از این نیز انتظار داشتند دولت در برابر اعمال غیر قانونی آنها هیچ عکس العملی نشان نداده و در برابر آنها کرنش کند. او در قسمتی از وبلاگش مینویسد: اجازه نخواهیم داد میراث انسانیمان را به تاراج ببرند!!!!! که البته فکر کنم نظر ایشان همان دستاوردهای اقتصادی و فساد حاکم بر نطام سیاسی اقتصادی کشور باشد که ایشان و آقایان وفادار به جریان هاشمی رفسنجانی خود را میراث داران آن مینامند. او همچنین می گوید که قسمتی اعظم مردم که انقلاب را هدایت کرده اند از بدنه نظام جدا شده اند. البته به این گفته او باید با دیده دقت نگریست زیرا این حرف واقعیت دارد که عده ای به خاطر فرصت طلبی و حضور در انقلاب و سنگرهای عقبی جنگ (طوری که از گزند در امان باشند) اکنون خود را آقا و وارث این نظام میدانند و تا کنون نیز از هیچ دزدی و اعمال خلاف قانونی در جهت رسیدن به امیال خود چشم پوشی نکرده اند.

/ 0 نظر / 32 بازدید