آتش در مسجد لولاگر تهران

با پرتاب مواد منفجره و ککتف مولوتف به داخل مسجد لولاگر در تهران، چند نفر از هموطنانمان که در داخل مسجد مانده بودند به شهادت رسیدند. مسجد مذکور نیز آتش گرفت. به گزارش شاهدان عینی و همچنین تلویزیون دولتی ایران، افراد مسلح به چند مسجد دیگر نیز حمله کرده و اقدام به تیر اندازی کرده اند. این در حالیست که آقای میر حسین موسوی در یکی از خیابانهای فرعی اقدام به سخنرانی می کرده است. مرد قانون مدار سبز پوش خیابانهای پایتخت را به خون کشید و باعث کشته شدن کمینه 10 تن از هموطنانمان در عصر شنبه شد که با احتساب کشته شدگان روزهای گذشته به 17 تن میرسند. خطاب به تو میگویم مردن سبز پوش، سبزی تنت بوی خون میدهد و دستهایت بوی آتش ویرانگر. کجاست آتش زرتشتی که میخواستی برای آبادانی ملتت برافروزی. این کجا و آن کجا. چشمانت اما رنگ نیرنگ دارد قامتت تداعی کننده قدرت طلبی و وطن فروشی. اما خوب که نگاه میکنم همچنان بازیچه ای بیش نیستی و مثل خاتمی وقتی به مقصود رسیدید مردم را به فراموشی میسپارید. خاتمی تنشان را به عربها فروخت و فکرشان را به غربیها و تو هم سرزمینشان را خواهی فروخت. اما تو را به اربابانت قسم، اگر میفروشی لااقل ارزان نفروش.

/ 0 نظر / 25 بازدید