توهین حداد عادل به دانشجویان !!!

توهین حداد عادل به دانشجویان!!!

گفته میشود حداد عادل در حال عبور از کنار دانشکده ادبیات بوده است که برخی دانشجویان که تعداد آنها 100 تا 150 نفر بوده است اقدام به هو زدن کرده اند و حداد عادل نیز به آنها توهین کرده است و گفته فلان فلان شده ها، همه شما را میگیریم و به زندان می اندازیم!!!!!!!!!!

این ماجرا هزاران جای خالی وابهام را در پی دارد. اول اینکه بر طبق گفته شاهدان دیگر این قضیه تنها با هو زدن همراه نبوده و شعارهایی بر علیه رهبری و ارتباط خانوادگی آقای حداد عادل با بیت رهبری را نیز در بر میگرفته است که در زبان ساده ما به آنها فحشهای ناموسی گفته میشود.

مسئله بعد استفاده از کلمه دانشجو برای اشخاصیست که عقده های درونی خود را با هو زدن دیگری بروز میدهند و از بحث تبادل نظر عاجزند. اینچنین افرادی اصلا دانشجو نیستند زیرا کلمه دانشجو با منطق و ادب و تفکر گره خورده است نه با رفتاری کوچه بازاری.

نکته بعدی در رابطه با نحوه برخود آقای حداد عادل با این اراذل به اصطلاح دانشجو می باشد. اولا رفتاری اینچنینی نیاز به اینچنین عکس العملی هم دارد (البته اگر واقعا عکس العمل آقای حداد همین باشد که میگویند). بازداشت اشخاصی که صلاحیت یدک کشیدن نام دانشجو را ندارند کار بدی نیست بلکه بسیار پسندیده است. هم دنیای سیاسی ما نیاز به ترمیم و پاکسازی دارد هم فرهنگ ما و هم ... . هوز راه درازی را برای متمدن شدن در راه داریم و رفتارهایی که از ما سر میزند به هیچ وجه نشان دهنده قومی متمدن و آگاه نیست.

/ 0 نظر / 25 بازدید