وضعیت نا مطلوب امنیتی در مرزهای ایران

بنا بر گزارشات رسیده از چیدمانهای نظامیان مستقر در منطقه، وضعیت چندان خوب به نظر نمیرسد. آرایش نظامیان حکایت از اخبار ناخوشایندی دارد. این اخبار آنقدر ناگوار است که یگانهای نظامی ایران را به واکنش وادار کرده است. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از صبح امروز اقدام به برگزاری یک رزمایش بازدارنده کرده است. بیشتر اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از آماده شدن چندین فروند از هواپیماهای نیروهای خارجی مستقر در منطقه، برای پروازهای دوربرد، میباشد. همچنین نیروی موشکی اسرائیل نیز در حالت آماده باش به سر میبرد. رزمایش امروز نیروی هوایی ایران، بیشتر تمرینی بود برای حمله به اهداف دور دست.
ای کاش جوانان پر شور و حرارت وطن، قبل از هر اقدامی، به فکر عواقب آن نیز می بودند.

/ 0 نظر / 30 بازدید