منشور کوروش

با رایزنیها و پیگیریهای ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، منشور کوروش کبیر صبح روز جمعه وارت تهران شد و به محل قرنطینه منتقل گردید تا در روزهای آتی ضمن ارزش نگاری از این اثر، اصل بودن آن تایید شود. پس از این مرحله، منشور غرور برانگیز کوروش کبیر، به مدت 4ماه برای دیدار عموم در محل موزه ایران باستان قرار داده خواهد شد. به همه هموطنان عزیز توصیه میکنیم که حتما برای دیدن این اثر بی نظیر اقدام بفرمایند.

به پیوست از زحمات جناب آقای بقایی و همکاران محترمشان در پیگیری این مسئله کمال تشکر داشته و قدر دانی مینماییم. بدیهیست با شرایطی که کشور در دوسال گذشته با آن مواجه بوده است، انجام این کار چندان ساده نبوده و مشقات فراوانی برده است.

 

به نمایندگی جمعی از راهنماهای مجموعه های هخامنشی

سعید نیکو

/ 0 نظر / 19 بازدید