تاثیر اعتراضات بر مذاکرات هسته ای

ببشتر تحلیلگران و روشن فکران غذبی ضمن خشنودی و خوشحالی از وقایع رخ داده پس از انتخابات ایران فرصت را غنیمت شمرده تا بار دیگر تکه ای از خاک ایران را جدا کرده و یا از اختیارات و قدرت ایرانیان در جهان بکاهند. چند کشور که خود را کشور تاثیر گذار می خوانند تمام تلاش خود را کردند تا بتوانند قدرت چانه زنی ایران را در کلیه مذاکرات اعم از هسته ای و غیره بکاهند. البته نیروهای گوش به فرمان هوس در ایران نیز الحق و والانصاف که نقش خود را برای به وجود آمدن شرایطی مناسب برای تحمل قطعنامه ای مشابه قطعنامه ترکمنچای بر ایران و ایرانیان، به خوبی بازی کردند. کشور ایران که پس از سالها اقتدار از دست رفته خود را در دنیا بازیافته بود باید به هر قیمتی به زانو در می آمد و چه کسی بهتر از نیروهای بومی هوادار تغییرات که با زیاده خواهی ها و فرافکنیها اقتدار نظام را زیر سوال برده و دستان پر ایرانیان را وارونه کنند. اکنون کارشناسان سیاسی کشورهای خارجی، سرمست از این همه پیروزی به انتظار چیدن میوه درختی نشسته اند که در روزهای پس از انتخابات کاشته شد و با خون چندین ایرانی از همه جا بی خبر، به شدت آبیاری شد تا هر چه سریعتر به ثمر بنشیند.

دریغ است از ایران که ویران شود................کنام پلنگان و شیران شود.

(کنام به معنی شکارگاه)

/ 0 نظر / 25 بازدید