30 سال

تعدادی از معترضان سی سال خیانت و مکر را بهانه قرار داده و با دادن شعارهایی سعی در مظلوم نمایی دارند. خوب است که چهره واقعی صحنه گردانان این 30 سال که به نام رهبری هر غلطی می کردند و کشور را به تباهی و مردم را به فقر کشانده بودند، را آقای احمدی نژاد به مردم نشان داد وگرنه فکر کنم که این گروه تمام وقایع این 30 سال را از چشم آقای احمدی نژاد میدیدند. جالب ترین قسمت این داستان این است که گروه مخالفی که این شعارها را میدهد طرفدار روسای جمهور و نخست وزیر ی هستند که در این 30 سال قدرت را در دست داشته و حکمرانی کرده اند !!!!!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید