پروژه تکمیلی نرم افزار ArchiCAD

اسامی دوستانی که باید پروژه تکمیلی نرم افزار Archi CAD تحویل نمایند به شرح زیر است:

 1. آقای محمد برگستان
 2. آقای عیسی قمری
 3. آقای فربد یدی
 4. آقای مهدی رضایی
 5. آقایخداکرم حاجی
 6. آقای مجتبی سلامی
 7. آقای رضا سلامی
 8. آقای مهدی جوشن
 9. آقای سید اصغر صالحی
 10. خانم پرنیان عبیدی
 11. خانم سارا خسرویان

آخرین تاریخ تحویل روز شنبه 21/1/1389 به نگهبانی مرکز IT تحویل داده شود یا به ایمیل فرستاده شود.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 24 بازدید