حوادث کوی دانشگاه نیز مطرح شد

حوادث کوی دانشگاه که باعث مجروح شدن تعدادی از دانشجویان شده بود بارها نقل صحبت محافل قرا گرفته است. با وجود اینکه کلیه نیروهای نظامی و انتظامی بارها دخالت و مشارکت در این خادثه را رد میکنند، تاکید بسیار زیاد بر انجام این عمل توسط نیروهای امنیتی ایران از سوی اصلاح طلبان بسیار مشکوک و توجیه نا پذیر است. عده ای عنوان می کنند که مهاجمین پس از حمله به کوی در محوطه دانشگاه شروع به دادن شعارهای انقلابی و حمایت از رهبری داده اند که این نکته خود بیان کننده اوج تقلبی بودن و اجرای نقشه از پیش طراحی شده عوامل آشوب را نشان میدهد. عملی اینچنینی در دوران ریاست جمهوری خاتمی تاثیر فراوانی بر افکارعمومی جامعه گذاشت. سردمداران آشوب سعی داشتند تا با استفاده از تمام ظرفیتهای جامعه اقدام کرده و رای را به سمت جبهه خود سوق دهند. این عمل متقلبانه نیز در راستای همین نقشه انجام پذیرفت. از جمله توطئه های دیگری که رخ داد بردن یک بمب دستساز به داخل هواپیمای خاتمی توسط اطرافیان او بود. حتما به خاطر دارید که دو هفته پیش از انتخابات یک هواپیما که از اهواز عازم تهران بود به دلیل بمبگذاری به اهواز برگردانده و بمب خنثی شد. اصلاح طلبان قصد داشتند تا با این عمل، کار دولت احمدی نژاد رایکسره کرده و به مردم القاء کنند که دولت به دلیل ترس از شکست، قصد کشتن خاتمی را داشته است. اقداماتی مذبوحانه از این دست کم نیستند. مثل قتل برخی از معترضین و حتی از بین مردم عادی (ندا آقا سلطان) زیرا مجروح شدن چندی از دانشجویان در حوادث سالهای گدشته نیز تاثیر خوبی را برای آشوب طلبان به همراه داشت. اما متاسفانه تجربه نشان میدهد که این اقدامات آنچنان ثمر بخش است که حتی دست اندرکاران آن نیز قادر به تصور آن نبودند. و متاسفانه مسئله از عدم تفکر و تعقل صحیح مردم پیرامون مسائل جاری کشور و درک ارتباط بین آنها نشات می گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید