روز خلیج فارس the Persian Gulf's day

در روزهای آغازین انقلاب شکوه مند ایران، عده ای با تندرویهای فراوان خواهان برپیده شدن ارتش و نظامهای قانونی کشور، تخریب بناهای به یادگار مانده از تمام شاهان و همچنین تغییر نام خلیج فارس به خلیج اسلام شده بودند. امام (ره) با بصیرت خود جلوی بسیاری از این انحرافات را سد کرده و بارها مردم را به اعتدال و عدم تندرویهای مذهبی دعوت کردند. اما برای برخی از کج فهمیها چاره ای اندیشیده نشد و کسی تصور نمیکرد که از موضوعی اینچنین جزئی، غائله ای بزرگ سر برآورد. اما تاریخ ثابت کرده است که هرگاه ما از فرهنگ با شکوه خود وامانده و آن را به دست تحریف یا فراموشی سپرده ایم، دشمنان حریص، بیکار ننشسته و صدماتی را بر پیکره این سرزمین کهن وارد کرده که گاها جبران آن غیر ممکن مینماید. به راستی جفای ما به این آب و خاک بخشودنی است؟

امروز را روز خلیج فارس نامگذاری کرده و با اقتدار فریاد خواهیم زد که نامت و پهنه پاکت را پاسبان خواهیم بود ای خلیج همیشه فارس.

 

روز خلیج فارس مبارک باد.

Happy Persian Gulf's day

مسرور بالیوم الخلیج الفارسی

 

انجمن راهنماهای ایران

/ 0 نظر / 26 بازدید