جواب به عبداله نوری

بنام خدا

در پاسخ به سخنان کمی گوهر بار آقای عبداله نوری (وزیر کشور دولت ننگ اصلاحات) باید عرض کنم که فرمایشات امام علی (ع) به مالک اشتر بیش از همه به دلیل ایجاد امنیت برای مردم و برقراری عدالت بین آنها بوده است و نسخه استفاده سیاسی ندارد. مثل ترانه یار دبستانی من که هم استفاده انقلاب دارد و هم جنبه اعتراضی علیه انقلاب. اما مهم این است که این شعر و آهنگ در چه زمانی و به چه منظوری سروده شده است و هدف آن چه بوده است.

مسئله دوم اعتراضات شما به مسائل اتفاق افتاده در روزهای اخیر است. در بیان مشکلات دولت در روزهای اخیر تنها توجیه شما از اشتباه همان مسائل رای گیری است که مضحکه دست شما شده است و نه مشکلات معیشتی مردم. این تفسیر شما از نقاط ضعف دولت، نشان دهنده توجه شما و همفکرانتان به کسب قدرت است نه معیشت مردم. به نظر میرسد ایشان نیز دل به حوادث خوش داشته و از ادامه روند نا آرامیها چندان ناراضی نیستند و خواهان کوتاه آمدن دولت و دادن باج به سردمداران زور و قدرت هستند. شاید ایشان فراموش کرده اند که در هر کشوری مقابله با آشوبهای خیابانی چه از نوع اعتراضات به حق و چه نا به حق، امری طبیعی ست. و نه ایران و نه سپاه مخترع و مکتشف پلیس ضد شورش نبودند و این یک محصول خارجی و کاملا هم غربیست. پس نمی توان برای آشوبها انتظار نوازش داشت. اما مسئله مهمتر اینکه جناب آقای نوری، شما خود از جمله کسانی بودید که در حد توان خود سعی در سرکوب مخالفان دولت اصلاحات داشتید، چگونه است که امروز دم از تحمل و صبر دولت در برابر اعتراضات را میدهید، کما اینکه دولت کنونی در برابر اعتراضات چندان هم ناشکیبا نبود و اعتراضاتی که شما و دوستان سرمایه دارتان، از همان روزهای اول انتخابات دولت نهم در گوش مردم نجوا میکردید، را به مدت 4 سال تحمل کرده و دم نزد. یادتان میآید چگونه فریاد مردمی را که از قاچاق دختران ایرانی به شیخ نشینان عربی، بر آمده بود در نطفه خفه کردید. شما و دولت مطبوعتان تا جایی که دستتان میرسید سرکوب میکردید البته خدا را شکر آنقدرها دستتان به جایی نمیرسید و زورتان به همه نمیرسید وگرنه برای در قدرت ماندنتان از فدا کردن جان همه مردم ایران هم ابایی نداشتید.

فرموده بودید بهتر نیست که شورای نگهبان نظر معترضین را نیز جلب کند؟ در جواب باید بگویم که آقایان معترض در جریان این انتخابات شبیه به عروسهای نازک نارنجی شده بودند و نیازمند این بودند تا دیگران بیایند و نازشان را بخرند و آنها هم تا میتوانند ناز کنند و افاده بیایند. دلیلش این نبود که ناراحت بودند، بلکه دلیل اصلیش این بود که هیچ توضیح معقولی برای تقلب در انتخابات نداشتند. آن هنگام که شورای نگهبان درخواست کرد مدارک خود را ارایه کنند چیزی برای گفتن نداشتند و از همین رو مسایل بی هیچ دلیل منطقی تنها در بوق و کرنا میکردند و در کوچه و بازار جار میزدند تا بلکه فدایی بیشتری پیدا کنند و دولت را در نظد مردم تباه جلوه دهند. اگر نمیدانید بدانید که این خود از ابزارهای اصلی جنگ نرم است.

حق با شماست که گفتید اعتراضات حکومت جمهوری اسلامی را آسیب پذیر میکند اما نکته اینجاست که این اعتراضات به چه دلیل و از چه منشای سرچشمه میگیرد (از سخنان فرزانه آقای موسوی در عصر روز انتخابات) و هدف آن چیست. شعارها اندک اندک دارند دامان شما را نیز میگیرند خوب گوش کنید، اکنون شعارها کلا معطوف به نظام شده اند. آیا هنوز اعتقاد دارید که اینها جنگ نرم دشمنان علیه نظام نیست. پس لابد شنواییتان اشکال دارد که نمیشنوید معترضینی که فکر میکنید کشته و مرده شما هستند دارند علیه شما نیز شعار میدهند.

این اطمینان را میدهم که تلاش شما در باج گرفتن از دولت برای پایان دادن به این اعتراضات را تا حد ممکن، بی ثمر بگذاریم. شما بهتر است به فکر گنهایی باشید که در دوره وزارت خود کاشته اید.

دولت هرگز در پی سرکوب صداها نیست بلکه دولت در پی سکوب فتنه هاییست که در پس برخی صداها در هوا موج میزند و سرکوب این صداهای خاص خواست همه مردم ایران و خواریست به چشمان شما وطن فروشانی که افراد بازیچه دستتان را در حال انقراض میبینید. اما سوال اینجاست که بنابر گفته شما آیا دولت کاری میکن که مردم ظاهر و باطنی یک رنگ نداشته باشند؟ یا آقای موسوی که بیانیه میدهد که ای مردم اعتراضات خود را به خانواده ها و گروههای دوستی و زیر زمینها بکشانید؟ آیا دولت ایجا آشوب میکند یا سردمداران آشوب که در عصر روز انتخابات ادعا میکنند که یا ما پیروزیم و یا تقلب شده است؟

گفته بودید که این دولت به قانون اساسی اهمیت نمیدهد و خواست مردم را برای برپایی اعتراضات رعایت نمیکند. در جوابتان باید بگویم رعایت نکردن قانون اساسی از جانب چه کسانی آغاز گردیده و سعی در ادامه دادن آن دارند. آیا رفتار غیر مسئولانه و خلاف قانون شما را باید با لب خندان و تشکر پاسخ داد. اعتراضاتی که بر خلاف قانون اساسی انجام میپذیرد اقدامی فرای قانون را نیز میطلبد. چه بسا خبر کردن پاسبان فرصت مناسب را به دزد برای غارت همه خانه بدهد. دفاع از جان و مال و امنیت مردم هدف اصلی تدوین قانون اساسی در هر کشوری است و به بازی گرفتن این قانون از جانب شما مایه حیرت و شگفتی است. اشخاصی که قانون را رعایت نمیکنند و مثل انگل به سرعت در حال تکثیر هستند ولی دفاع متعارف بدن را طلب میکنند و از رفتن به دکتر و زدن آمپول گلایه دارند.

حق با شماست که در کشورهای دنیا احزاب برای دولت خطر محسوب نمی شوند اما فرامو شنکنید که در یک کشور جهان سوم زندگی میکنید که افراد و جریانات حزبی به راحتی آب خوردن خود را می فروشند و بازیچه میشوند. همسو کردن جریانات مخالف نظام ایران همواره یکی از دغدغه های سردمداران غرب بود کما اینکه در چهار سال اخیر به وضوح میدیدیم که چطور کانالهای بیشمار تلویزیونی در حال انحلال می باشند اما یک حرکت لازم بود تا تمام مخالفان را با تمام دیدگاههای سیاسی با هم متحد کنند تا از فروپاشی شبکه های دست نشانده خودشان در کشور هدف جلوگیری شود و نهالی که کاشته اند هنوز به بار ننشسته نابود نشود. و الحق و والانصاف هم که شما به بهترین نحو ممکن در رسیدن به این هدف یاریشان کردید.

در جایی اشاره میکنید که چرا دولت باید زندانیهایی را نگه دارد تا خاطره این انتخابات در ذهن مردم باقی بماند. باید ذکر کنم که خاطره اشتباهات برخی فعالان سیاسی هرگز از ذهن مردم پاک نمیشود و با زندانی کردن و یا نکردنشان هرگز مورد بخشش مردم قرار نخواهند گرفت و گناهشان فراموش نخواهد شد. اما مسئله جالب این است که شما بارها خواستار آزادی زندانیها شده اید ولی جای تعجب دارد که چرا در مذاکرات پشت پرده برخی از این زندانیان سیاسی نادیده گرفته شده و خواهان آزادی برخی زندانیان اقتصادی گردیده اید؟!!! این مسئله جای تردید زیادی درباره حسن گفتار شما ایجاد میکند.

می گویید این افراد که در زندان هستند وابسته با جریان، خانواده، دوستان و بستگانی هستند که بازداشت آنها قیام را زنده نگه میدارد ولی باید گفت که در یک صندوق سیب یک سیب گندیده بقیه با نیز خراب میکند. اگر زندان جاییست برای مانورهای سیاسی شما که هیچ ولی اگر آنجا جاییست برای خود شناسی و درک اشتباهات گدشته پس همان بهتر که در زنداند. البته اگر اشتباهی نکرده اند که چیزی باقی نمی ماند تا به آن پی ببرند و همانگونه که به زندان رفته اند از آن خارج خواهند شد ولی اگر اشتباهی کرده اند بهترین مکان برای اصلاح است. راستی شما هم اصلاح طلب بودید درست است؟

شما طلب سعه صدر در برای کسانی میکنید که یا نا خواسته و یا خواسته در جریان براندازی و آشوب حرکت میکنند. و یا عده ای را مومنین میخوانید که حتی ابتدایی ترین اصول انسانیت یعنی ترحم به همنوع را نیز نمیدانند و برای سوء استفاده های تبلیغاتی و سیاسی به مردم فشار و گرانی تحمیل میکنند و دولت را مقصر قلمداد میکنند. اگر منظورتان از مومنان، نمازگزاران است پس بهتر است نگاهی به عکسهای معترضینی که برای نماز جمعه آقای هاشمی آمده بودند، بیاندازید. آنها حتی نمازخواندن را هم نمیدانند و از مهر شریکی استفاده میکنند و دختر و پسر دست در دست هم نماز می خوانند و این است تعبیر مومن از دیدگاه شما. کما اینکه هر مومنی منظور قرآن نیست و خوارج را نیز جزو مومنین میشمردند. ولی آن مومن کجا و این کجا؟

با شما موافقم که دولت موفق دولتیست که از مخالفین خود بکاهد ولی در یک خانه هنگامی که پسر خود می اندیشد پس به پدر به پاس این همه زحمت احترام میگذارد اما امان از زمانی که با دوست ناباب می افتد حتی حرمت پدر که جای خود، حرمت مادر را نیز میشکند. اگر عاشق باشد که حاضر است سینه مادر را بشکافد قلب از سینه مادر بیرون کشد تا به معشوق تقدیم کند و این همان چیزی است که شما عاشقان به اسم آزادی (و نه آزادی واقعی) حاضرید به خاطرش سینه مام وطن را بشکافید تا به مقصود خود برسید.

گفته اید که یک روز مخالفان محدود به سلطنت طلبها و گروههای تروریستی بودند و امروز مخالفان بیشتر شده اند اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در خانه هر ایرانی سخن از جنایات اکبر شاه بود لعنت به و دست اندرکارانش. و امروز رای میلیونی مردم به احمدی نژاد خود بیانگر کاهش مخالفین نظام است که باعث شده حرص شما در آید و اینگونه به خیابانها بریزید و تصور کنید که خیلی هستید.

گفته بودید که "دولت از مخالفان میخواهد دست از اقدامات بد خود بردارند و بابت کار نکرده از مردم عدر خواهی کنند، آیا این شیوه امیرالمومنین است؟". منظورتان از کار نکرده چیست؟ فکر میکنم به نقطه ای رسیده ایم که هر کسی تلاش میکند بگوید "کی بود کی بود من نبودم". و اما سیره امام علی (ع) در برخورد با مومن نماهای خائن نیز اینچنین بود. ایشان به خوارج نیز فرصت کافی دادند ولی با حمله خوارج به شهرها و کشتار و غارت شهرها و خانه ها لازم بود تا حکم خدا جاری شود. اما اگر خود را خوارج نمیدانید فکر کنم سپاه معاویه لقب مناسبتری باشد و جنگ جنگ صفین، که در حال شکست قرآن بر سر نیزه کردند (همانگونه که شما رنگ سبز را بر سر نیزه زده اید). و معاویه خود از خلفای حکومت اسلامی بود که خیانت کرد راه فسادپیش گرفت. خوب که نگاه میکنم میبینم به گروه دوم نزدیکترید تا به گروه اول.

گفته بودید که مسئولین نظام باید از بوق و کرنایی که خارجیها به خاطر این زندانی کردنها ایجاد میکنند، بترسند. آری درست اس این همان شیوه شماست که یا هر چه میخواهیم بکنیم و کسی به ما دست نزند وگرنه جیغ میزنیم. در زمانهای مختلف پیوند بین شما و کشورهای بیگانه غیر قابل انکار است و جای تعجبی هم ندارد که با دستگیری عوامل همسو با منافع آنها صدایشان در بیاید. اما اجازه بدهید صدایشان در بیاید تا ... .

اما در جواب به اصطلاح منصافنه شما از دولت:"من از حکومت سئوالی منصفانه دارم چنانچه اين عزيزانی که امروز در زندان هستند در بيرون زندان بودند و می‌توانستند در ارتباط با حوادث پس از انتخابات نقشی ايفا کنند آيا تلاش آن ها در جهت تعديل حرکت‌ها بود و يا در جهت هر چه راديکاليزه شدن؟" آیا فراموش کرده اید که اظهارات برخی از همین عزیزان در ایجا این آشوبها نقش مهم و اساسی داشته است؟ آیا عملکرد آنها را در جریانات پیش از انتخابات و پس از آن نادیده گرفته اید. این حرکت رادیکالیزه از اظهار نظر بی پایه و اساس بسیاری از همین افراد آغاز شد. گرچه اعتقاد من بر این است که اینها نباید گرفتار میشدند بلگه بزرگترهای سیاسیشان را می گرفتند تا فتنه اصلی سرکوب شود بهتر بود.

برگزاری مجالس دعا و نیایش هیچ منعی ندارد تا وقتی که مبشر فساد و نفاق نشود. وقتی جلسه های مقدسی بازیچه دست سیاسون قرار میگیرد برگزار نشدنش بهتر از برگزار شدنش است و خدا هم راضی تر است که بروید و بخوابید تا دعای کمیل وندبه راه بیاندازید.

گفته بودید که برای معلوم شدن حامیان کروبی اجازه تجمع سکوت را بدهند. شما مردم را نفهم فرض کرده اید یا خودتان را به نفهمی زده اید؟ صد البته معلوم است که برای معترضان دیگر کروبی با موسوی فرقی نمیکند. از طرفداران این گروه به آن گروه هم میروند و می آیند. نتیجه اصلی را انتخابات تعیین می کرد که در آن هر کس فقط یک حق رای داشت. که شما آن را هم قبول ندارید. پس فکر میکنم بیشتر مردم را نادان تصور کزده اید وگرنه شماها آدم زیرکی هستید. زیادی زیرک هستید.

/ 0 نظر / 29 بازدید