محمد علی ابطحی اعتراف کرد

امروز محمد علی ابطحی از معاونان محمد خاتمی و عضو شورای روحانیون مبارز در دفاعیه ای که پس از قرائت کیفر خواست دادستان، انجام شد، به بسیاری از سوالات ذهن مردم پاسخ داد. او عنوان کرد که از قبل هم میدانستیم که در انتخابات تقلبی انجام نخواهد شد. تخلف در انتخابات یک جور اسم رمز بود تا آمادگی مردم برای حضور در خیابانها محک زده شود و عکس العمل و پاسخگویی بدنه ملت برای انقلاب مخملی آزمایش و نتیجه تجزیه وتحلیل شود تا در برنا مه ریزیهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. اما رنگ سبز به ناگهان به رنگ آرمانی تبدیل شد و ما آمادگی استفاده از این فرصت را نداشتیم. همه میدانستیم که هیچ تقلبی در انتخابات انجام نشده است.

گزدیده ای از سخنان آقای ابطحی:

"موضوع تقلب در انتخابات دروغ بود و برای ایجاد آشوب مطرح شده بود"

اظهارات دیگر متهمان نیز تصدیقی است بر گفتارهای ابطحی:

محسن صفایی فراهانی: به هیچ وجه نمیتوان پذیرفت که در انتخابات تقلب شده باشد.

رمضانی: همیشه گفته ام که تقلب در این نظام امکان ندارد.

گروهای اصلاح طلب باید خود را اصلاح کنند.

محمد عطریان فر عضو شورای کارگزاران سازندگی: "آمده ام تا خود را بشکنم و بگویم که عضو نظام اسلامی هستم"، " گروهای اصلاح طلب که رفتارشان باعث تضعیف ایرا نشده باید به رفتار خود پایان دهند و از مردم عذرخواهی کنند."

/ 0 نظر / 31 بازدید