سازمان جاسوسی آمریکا در اعتراضات خیابانی ایران

پاول رابرتز معاون سابق وزیر دارایی آمریکا فاش کرد که سازمان جاسوسی آمریکا از ماهها پیش مبلغ 400 میلیون دلار را برای آشوبهای بعد از انتخابات ایران اختصاص داده بود. همچنین دو تن از اعضای سازمان جاسوسی آمریکا در شبکه در مصاحبه ای در شبکه CNN اظهار کردند که مامورین آنها در تهران فعال هستند. اشاره آنها به نکته ای توجه همگان را به خود جلب می کند و آن اعتراف به این نکته که دست آورد و آشوبهای خیابانی بسیار مطلوب و بیشتر از حد انتظار آنها بوده است. این گفته نشاندهنده همسویی خواسته های برخی سیاستمداران ایران با تمایلات کشورهای بیگانه است. آنان که برای رسیدن به قدرت انتخابات را بون دلیل منطقی به چالش میکشند و با کلی گویی و تشویش ذهن میلیونها جوان بیگناه ایرانی آنها را به آشوب کشانده و برخی از آنها را به سینه خاک رهسپار کردند. آیا سوء استفاده کردن از اینهمه شور و نشاط و سادگی برای رسیدن به قدرت کاری شایسته است.

/ 0 نظر / 20 بازدید